Krajský výbor Fyzikálnej olympiády v Prešove
47. ročník Fyzikálnej olympiády
Krajské kolo kategórie B
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1 Kovaľ Michal 3C Gymnázium L. Stockela BJ RNDr. Peter Bubák 10 5 8 3 26
Ďaľší riešitelia                
  Maruščáková Lenka septima Gym. Konštantínova Stropkov   5 1 1 2 9
  Žemlička Martin 3D Gymnázium L. Stockela BJ   0 0 2 1 3
Úlohy opravila komisia v zložení: RNDr. František Majoroš, RNDr. Sergej Iľkovič, PhD.
podmienky úspešnosti: zisk najmenej 15 bodov a najmenej jedna úloha za 5 a viac bodov
V Prešove dňa 25.4.2006
   
predseda súťažnej poroty predseda KV FO