Krajský výbor Fyzikálnej olympiády v Prešove
47. ročník Fyzikálnej olympiády
Krajské kolo kategórie D
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1 Vaňo Jakub 1D Gymnázium JAR PO RNDr. František Majoroš 10 4 7 7 28
2 Čurpek Juraj 1D Gymnázium JAR PO RNDr. František Majoroš 10 3 8 5 26
3 Hrivňák Stanislav 1D Gymnázium L. Stockela BJ Mgr. Jana Ganzarčíková 10 0 9 5 24
Ďaľší úspešní riešitelia                
4 Dobák Samuel 1C Gymnázium JAR PO   10 1 10 2 23
5 Kuffová Barbora 1A Gymnázium POH KK   10 1 4 7,5 22,5
6 Ruhaľovský Ján 1E Gymnázium L. Stockela BJ   10 0 9 3 22
6 Žák Ľubomír 1C Gymnázium L. Stockela BJ   10 0 7 5 22
8 Jašš Jozef 1D Gymnázium L. Stockela BJ   10 0 10 1 21
9 Urban Martin 1C Gymnázium L. Stockela BJ   10 0 8 2,5 20,5
10 Bobovský Tomáš 1B Gymnázium POH KK   10 0 9 1 20
11 Žolnová Viktória 1B Gym. Konštantínova Stropkov   9,5 3 0 4 16,5
12 Batmendijnová Kristína kvinta Gymnázium T. Vansovej SL   10 1 3 2 16
12 Bizovská Lucia 1D Gymnázium Kukučínova PP   10 1 0 5 16
12 Niroda Peter 1B Gymnázium JAR PO   10 3 2 1 16
15 Lavčák Marek 1D Gymnázium Kukučínova PP   10 1 3 1 15
Ďaľší riešitelia                
  Mikunda Šimon 1B Gymnázia T. Vansovej   10 1 2 0 13
  Straka Martin 1C SPŠE PO   9,5 0 2 1 12,5
  Kuzmiak Marek 1B Gymnázium P.P.Gojdiča PO   10 1 1 0 12
  Potanko Tomáš kvinta Gymnázium D.Tatarku PP   10 0 0 1 11
  Smoleňák Andrej 1C Gymnázium Kukučínova PP   10 1 0 0 11
  Marhefka Filip kvinta Gymnázium SNP SN   9,5 1 0 0 10,5
  Dominiková Anna kvinta Gymnázium D.Tatarku PP   10 0 0 0 10
  Drugaj Michal 1D Gymnázium Kukučínova PP   10 0 0 0 10
  Fejo Daniel 1B Gym. Konštantínova Stropkov   9 0 1 0 10
  Marinič Martin 1A Súkromné Gymnázium PO   10 0 0 0 10
  Maštalská Ivana kvinta Gymnázium D.Tatarku PP   7 0 0 0 7
  Marhefka Eduard kvinta Gymnázium SNP SN   5,5 0 0 0 5,5
Úlohy opravila komisia v zložení: Dr.h.c. Doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD., RNDr. Sergej Iľkovič, PhD.
podmienky úspešnosti: zisk najmenej 15 bodov a najmenej jedna úloha za 5 a viac bodov
V Prešove dňa 25.4.2006
   
predseda súťažnej poroty predseda KV FO