Krajský výbor Fyzikálnej olympiády v Prešove
48. ročník Fyzikálnej olympiády
Krajské kolo kategórie A
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1 Boža Vladimír 3 Gymnázium D. Tatarku Poprad RNDr. Štrbianová 7 2,5 10 10 29,5
2 Kovaľ Michal 4 Gymnázium Stockela Bardejov RNDr. Bubák 9,5 0 0 9 18,5
2 Ondáč Peter 3 Gymnázium Svobodu Humenné RNDr. Tuleja, PhD. 5,5 1 2 10 18,5
Ďaľší úspešní riešitelia                
4 Krajňák Matúš sept. Gynmázium P.O.H. Kežmarok RNDr. Duľa 6 2 0 7 15
Ďaľší riešitelia                
5 Žemlička Martin 4 Gymnázium Stockela Bardejov RNDr. Bubák 8 0,5 0 0 8,5
6 Štefanský Lukáš 3 Gymnázium Stockela Bardejov RNDr. Bubák 5,5 0 1,5 0 7
Úlohy opravila komisia v zložení: RNDr. Sergej Iľkovič, PhD., RNDr. František Majoroš
podmienky úspešnosti: zisk najmenej 15 bodov a najmenej jedna úloha za 5 a viac bodov
V Prešove dňa 12.2.2007
   
predseda súťažnej poroty predseda KV FO