Krajská komisia Fyzikálnej olympiády v Prešove
48. ročník Fyzikálnej olympiády
Krajské kolo kategórie B
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1 Štefanský Lukáš 3C Gymnázium Stockela Bardejov RNDr. P. Bubák 4 10 10 4 28
1 Ondáč Peter 3C Gymnázium Svobodu Humenné RNDr. S. Tuleja, PhD. 2 10 9 7 28
3 Krajňák Matúš sept. Gynmázium P.O.H. Kežmarok RNDr. I. Duľa 2 10 1 6 19
Ďaľší úspešní riešitelia                
4 Kovaľ Jozef 3D Gymnázium Stockela Bardejov RNDr. P. Bubák 3 5 9 0 17
Ďaľší riešitelia                
  Cisko František 3D Gymnázium Raymana Prešov Mgr. Oravec 2 5 0 0 7
  Kovaľský Michal 3D Gymnázium Raymana Prešov Mgr. Oravec 1 3 1 0 5
  Miko Ondrej 3D Gym. Konštantínova Prešov PaedDr. E. Guman 1 1 1 0 3
  Hamara Michal 3D Gym. Konštantínova Prešov PaedDr. E. Guman 0 2 0 0 2
Úlohy opravila komisia v zložení: RNDr. Sergej Iľkovič, PhD., RNDr. Katarína Šterbáková, PhD.
podmienky úspešnosti: zisk najmenej 15 bodov a najmenej jedna úloha za 5 a viac bodov
V Prešove dňa 20.4.2007
   
predseda súťažnej poroty predseda KK FO