Krajská komisia Fyzikálnej olympiády v Prešove
48. ročník Fyzikálnej olympiády
Krajské kolo kategórie C
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1 Čurpek Juraj 2D Gymnázium Raymana Prešov RNDr. F. Majoroš 9 10 8 4 31
1 Dobák Samuel 2C Gymnázium Raymana Prešov RNDr. F. Majoroš 10 7 5 9 31
3 Jašš Jozef 2D Gymnázium Stockela Bardejov RNDr. P. Bubák 10 4 4 10 28
Ďaľší úspešní riešitelia                
4 Vaňo Jakub 2D Gymnázium Raymana Prešov RNDr. F. Majoroš 10 3 4 9 26
5 Ruhalovský Ján 2E Gymnázium Stockela Bardejov RNDr. P. Bubák 10 7 1 0 18
6 Žolnová Viktória 2B Gymnázium Stropkov RNDr. Kočišová 7 7 1 0 15
Ďaľší riešitelia                
  Žák Ľubomír 2C Gymnázium Stockela Bardejov RNDr. P. Bubák 5 5 1 0 11
  Niroda Peter 2B Gymnázium Raymana Prešov RNDr. F. Majoroš 4 4 0 2 10
  Urban Martin 2C Gymnázium Stockela Bardejov RNDr. P. Bubák 2 2 4 0 8
  Bobovský Tomáš 2B Gynmázium P.O.H. Kežmarok RNDr. I. Duľa 4 3 0 0 7
  Vasilko Jozef 2B Gymnázium Stropkov RNDr. Kočišová 4 1 0 0 5
  Jakubčo Matúš 2B Gymnázium P. P. Gojdiča Prešov Mgr. L. Pavlovská 0 2 0 0 2
Úlohy opravila komisia v zložení: RNDr. Sergej Iľkovič, PhD., RNDr. Katarína Šterbáková, PhD.
podmienky úspešnosti: zisk najmenej 15 bodov a najmenej jedna úloha za 5 a viac bodov
V Prešove dňa 20.4.2007
   
predseda súťažnej poroty predseda KK FO