Krajská komisia Fyzikálnej olympiády v Prešove
48. ročník Fyzikálnej olympiády
Krajské kolo kategórie D
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1 Valiga Martin kvinta Gynmázium P.O.H. Kežmarok RNDr. Duľa, Mgr. Mihóková 10 10 7 0 27
2 Neuwirthová Natália kvinta Gynmázium P.O.H. Kežmarok RNDr. Duľa, Mgr. Mihóková 7 8 7 1 23
2 Popovič Viktor kvinta Gymnázium Raymana Prešov RNDr. M. Krajňák, PhD. 8 10 5 0 23
Ďaľší úspešní riešitelia                
4 Zaťko Pavol kvinta Gymnázium Svobodu Humenné RNDr. S. Tuleja, PhD. 6 7 4 1 18
5 Macko Vladimír 1A Gymnázium Raymana Prešov RNDr. M. Krajňák, PhD. 5 6 5 0 16
6 Marcinov Martin kvinta Gymnázium Svobodu Humenné RNDr. S. Tuleja, PhD. 0 8 7 0 15
6 Sedlák Matej 1C Gymnázium Raymana Prešov RNDr. M. Krajňák, PhD. 0 8 7 0 15
Ďaľší riešitelia                
  Furmanová Katarína kvinta Gymnázium Svobodu Humenné RNDr. S. Tuleja, PhD. 2 9 1 0 12
  Heribanová Andrea 1A Gymnázium Stockela Bardejov Mgr. J. Ganzarčíková 1 9 1 0 11
  Jacevičová Marta 1E Gymnázium Svobodu Humenné RNDr. S. Tuleja, PhD. 2 6 2 0 10
  Bažíková Sára 1C Gymnázium Svobodu Humenné RNDr. S. Tuleja, PhD. 2 7 0 0 9
  Body Roman 1C Gymnázium D. Tatarku Poprad Mgr. L. Štrbianová 2 4 3 0 9
  Košúth Leo kvinta Gynmázium P.O.H. Kežmarok RNDr. Duľa, Mgr. Mihóková 1 7 1 0 9
  Kovaľ Anton 1D Gymnázium Stockela Bardejov Mgr. J. Ganzarčíková 1 5 3 0 9
  Bartoš Samuel 1C Gymnázium D. Tatarku Poprad Mgr. L. Štrbianová 1 3 3 1 8
  Štelmach Maroš 1D Gymnázium Stockela Bardejov Mgr. J. Ganzarčíková 4 3 1 0 8
  Lisik Miroslav 1C Gymnázium Raymana Prešov RNDr. M. Krajňák, PhD. 0 4 3 0 7
  Šepeľa Adam kvinta Gymnázium Svobodu Humenné RNDr. S. Tuleja, PhD. 0 5 2 0 7
  Zákutná Dominika 1D Gymnázium Stockela Bardejov Mgr. J. Ganzarčíková 0 3 4 0 7
  Krištanová Jana 1C Gymnázium Raymana Prešov RNDr. M. Krajňák, PhD. 0 4 0 1 5
  Hajduk Filip kvinta Gymnázium DH Svidník Mgr. M. Polaček 3 1 0 0 4
Úlohy opravila komisia v zložení: Dr.h.c. doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD., RNDr. Sergej Iľkovič, PhD.
podmienky úspešnosti: zisk najmenej 15 bodov a najmenej jedna úloha za 5 a viac bodov
V Prešove dňa 20.4.2007
   
predseda súťažnej poroty predseda KK FO