Krajská komisia Fyzikálnej olympiády v Prešove
50. ročník Fyzikálnej olympiády
2. kolo kategórie A
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1. Stanislav Hrivňak 4. Gymnázium L. Stöckela Bardejov RNDr. P. Bubák 5 10 4 5 24
Ďaľší riešitelia                
  Jozef Jašš 4. Gymnázium L. Stöckela Bardejov RNDr. P. Bubák 7 2 2 0 11
  Jakub Kocák 2. Gymnázium L. Svobodu Humenné RNDr. S. Tuleja, PhD. 4 0 3 3 10
  Samuel Dobák 4. Gymnázium J. A. Raymana Prešov RNDr. F. Majoroš 5 1 3 1 10
  Juraj Čurpek 4. Gymnázium J. A. Raymana Prešov RNDr. F. Majoroš 6 1 1 1 9
  Martin Urban 4. Gymnázium L. Stöckela Bardejov RNDr. P. Bubák 2 4 0 2 8
  Ján Ruhalovský 4. Gymnázium L. Stöckela Bardejov RNDr. P. Bubák 2 1 0 1 4
  Ján Mišák 2. Gymnázium L. Stöckela Bardejov RNDr. P. Bubák 2 0 0 0 2
Úlohy opravila komisia v zložení:  RNDr. Sergej Iľkovič, PhD., RNDr. Ivan Duľa, PhD.
podmienky úspešnosti: najmenej jedna úloha úspešná (min. 5 bodov) a celkovo najmenej 15 bodov
V Prešove dňa 17.2.2008.
   
predseda súťažnej poroty  KV FO