Krajská komisia Fyzikálnej olympiády v Prešove
50. ročník Fyzikálnej olympiády
2. kolo kategórie B
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1 Kovaľ Anton 3D Gym. L. Stőckela Bardejov P. Bubák 9 3 2,5 1 15,5
Ďaľší riešitelia                
  Opiela Miroslav  3C Gym. J. A. Raymana Prešov   6 2 3,5 0 11,5
  Čurlíková Jana  3C Gym. J. A. Raymana Prešov   1 2 3 2 8
  Lisík Miroslav  3C Gym. J. A. Raymana Prešov   6 1 0,5 0 7,5
  Mochnaľ Peter  3C Gym. J. A. Raymana Prešov   3 0 0,5 1 4,5
  Štelmach Maroš 3E Gym. L. Stőckela Bardejov   1 1 2 0 4
  Krištanová Jana  3C Gym. J. A. Raymana Prešov   0 0 0 0 0
  Sedlák Matej  3C Gym. J. A. Raymana Prešov   0 0 0 0 0
Úlohy opravila komisia v zložení:  RNDr. Sergej Iľkovič, PhD, RNDr. Ivan Duľa, PhD.
podmienky úspešnosti: najmenej jedna úloha úspešná (min. 5 bodov) a celkovo najmenej 15 bodov
V Prešove dňa 21.5.2009
   
predseda súťažnej poroty  KV FO