Krajská komisia Fyzikálnej olympiády v Prešove
50. ročník Fyzikálnej olympiády
2. kolo kategórie C
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1 Kocák Jakub 2D Gym. L. Svobodu Humenné S. Tuleja 10 8 10 10 38
2 Lašan Michal sexta Gym. Kukučínova Poprad R. Šabla 8 3 10 10 31
2 Vidiš Marek 2A Gym. D. Tatarku Poprad S. Roman, L. Štrbianová 8 3 10 10 31
Ďaľší úspešní riešitelia                
4 Nemec Matúš sexta Gym. Kukučínova Poprad R. Šabla 8 3 5 10 26
5 Mišák Ján 2D Gym. L. Stőckela Bardejov P. Bubák 8 3 10 0 21
6 Sisák Matúš 2B Gym. D. Tatarku Poprad L. Štrbianová 7 1 8 4 20
7 Pisarčíková Alena 2B Gym. L. Stőckela Bardejov P. Bubák 7 1 10 0 18
8 Tropp Lukáš 2A Gym. P.O.Hviezdoslava Kežmarok I. Duľa 4 1 10 0 15
Ďaľší riešitelia                
  Jedinák Dušan 2B Gym. T. Vansovej Stará Ľubovňa   5 1 6 0 12
  Vorobeľ Roman 2A Gym. T. Vansovej Stará Ľubovňa   5 2 2 2 11
  Kapolka Lukáš 2A Gym. P.O.Hviezdoslava Kežmarok   0 3 5 0 8
  Mizuš Gabriel 2C Gym. L. Stőckela Bardejov   5 1 0 1 7
  Gačko Michal 2. Gym. L. Svobodu Humenné   4 1 0 0 5
  Jurčo Miroslav 2A Gym. P.O.Hviezdoslava Kežmarok   1 1 0 0 2
Úlohy opravila komisia v zložení:  RNDr. Sergej Iľkovič, PhD, RNDr. František Majoroš
podmienky úspešnosti: najmenej jedna úloha úspešná (min. 5 bodov) a celkovo najmenej 15 bodov
V Prešove dňa 21.5.2009
   
predseda súťažnej poroty  KV FO