Krajská komisia Fyzikálnej olympiády v Prešove
52. ročník Fyzikálnej olympiády
krajské kolo kategórie C
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1 Pešta Milan 2E Gym. Konstantínova 2, Prešov M. Romanová 10 10 9 10 39
2 Greššák Jerguš 2B Gym. J. A. Raymana, Prešov F. Majoroš 8 10 10 7 35
3 Staš Juraj 2E Gym. D. Tatarku Poprad M. Goláňová 10 7 9 8 34
Ďaľší úspešní riešitelia                
4 Marešová Kamila 2C Gym. D. Tatarku Poprad S. Roman 10 9 10 4 33
5 Kello Tomáš 2E Gym. J. A. Raymana, Prešov F. Majoroš 10 7 8 5 30
6 Šlampiak Tomáš sexta Gym. T. Vansovej Stará Ľubovňa D. Sroka 7 10 8 3 28
7 Čopák Slavomír 2C Gym. Študentská Snina J. Vološin 8 0 10 6 24
8 Šellongová Slávka 2E Gym. L. Stöckela, Bardejov M. Sendek 0 10 8 5 23
9 Tokárová Natália 2D Gym. J. A. Raymana, Prešov F. Majoroš 8 10 0 4 22
10 Turlík Tomáš 2B Gym. J. A. Raymana, Prešov F. Majoroš 3 10 0 4 17
11 Šeleng Maroš 2B Gym. D. Tatarku Poprad S. Roman 7 9 0 0 16
Ďaľší riešitelia                
  Pomffyová Miriama 2C Gym. D. Tatarku Poprad   0 10 0 1 11
  Slovík Michal 2B Gym. D. Tatarku Poprad   0 9 0 0 9
  Pekarčík Patrik 2A Gym. P.O.Hviezdoslava Kežmarok   0 3 0 3 6
  Ontkovičová Zuzana 2B Gym. Študentská Snina   0 0 0 3 3
  Mašlej Juraj sexta A Gym. Sv. Mikuláša Prešov   1 0 1 1 3
  Cimereman Denis 2B Gym. D. Tatarku Poprad   1 0 0 1 2
  Paraska Ján 2B Gym. Študentská Snina   0 0 0 1 1
Úlohy opravila komisia v zložení:  RNDr. Sergej Iľkovič, PhD., RNDr. Slavomír Tuleja, PhD.
podmienky úspešnosti: najmenej jedna úloha úspešná (min. 5 bodov) a celkovo najmenej 15 bodov
V Prešove dňa 18.5.2011
   
predseda súťažnej poroty  KV FO