Krajská komisia Fyzikálnej olympiády v Prešove
52. ročník Fyzikálnej olympiády
krajské kolo kategórie D
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1 Hofierka Jaroslav 1B Gym. J. A. Raymana, Prešov I. Štefančínová 10 10 10 10 40
2 Škromeková Karolína 1C Gym. D. Tatarku Poprad S. Roman 9 10 10 7 36
3 Šípka Martin kvinta Gym. P.O.Hviezdoslava Kežmarok E. Hagara 10 8 10 5 33
Ďaľší úspešní riešitelia                
4 Foľta Samuel 1C Gym. L. Stöckela, Bardejov M. Sendek 8 10 8 5 31
5 Grigľák Dominik 1B Gym. P.O.Hviezdoslava Kežmarok G. Pástorová 10 10 0 6 26
6 Gašpar Michal 1B Gym. J. A. Raymana, Prešov I. Štefančínová 6 7,5 0 10 23,5
7 Hnát Štefan 1A Gym. T. Vansovej Stará Ľubovňa D. Sroka 10 6 2 5 23
7 Midlik Šimon 1C Gym. J. A. Raymana, Prešov I. Štefančínová 9 10 0 4 23
7 Neupauer Daniel 1C Gym. P.O.Hviezdoslava Kežmarok I. Duľa 10 10 3 0 23
10 Kapraľová Andrea 1C Gym. J. A. Raymana, Prešov I. Štefančínová 8 7,5 1 6 22,5
11 Mikuš Peter 1C Gym. J. A. Raymana, Prešov I. Štefančínová 8 5 9 0 22
12 Kompišová Barbora 1E Gym. D. Tatarku Poprad M. Goláňová 9 2 0 10 21
13 Bačinská Irena kvinta Gymnázium Lipany A. Trojanovičová 0 10 10 0 20
13 Košúth Jakub Bartolomej kvinta Gym. P.O.Hviezdoslava Kežmarok   5 10 5 0 20
15 Kuižová Alžbeta 1C Gym. J. A. Raymana, Prešov I. Štefančínová 2 10 1 6 19
16 Eckhaus Róbert kv.A Gym. Konstantínova 2, Prešov M. Romanová 6 6 4 2 18
17 Vanečko Martin kvinta Gym. P.O.Hviezdoslava Kežmarok E. Hagara 4 10 3 0 17
Ďaľší riešitelia                
  Timoracký Marek 1B Gym. J. A. Raymana, Prešov   6 7 0 0 13
  Hodulík Richard kv.A Gym. Konstantínova 2, Prešov   6 5 0 0 11
  Krajcárová Daniela 1E Gym. D. Tatarku Poprad   0 7 0 0 7
  Proner Matúš kv.A Gym. Konstantínova 2, Prešov   0 4 0 0 4
  Mikšík Jakub 1B Gym. J. A. Raymana, Prešov   0 2 1 0 3
Úlohy opravila komisia v zložení:  dr. h. c., doc., PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD., RNDr. Sergej Iľkovič, PhD.
podmienky úspešnosti: najmenej jedna úloha úspešná (min. 5 bodov) a celkovo najmenej 15 bodov
V Prešove dňa 18.5.2011
   
predseda súťažnej poroty  KV FO