Oblastná  komisia Fyzikálnej olympiády v Prešove
52. ročník Fyzikálnej olympiády
oblastné kolo kategórie E
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                  
1 Batmedijn Eduard 9. ZŠ sv. Cyrila a Metoda,Stará Ľubovňa p. M. Andrejková 10 10 10 10 40
2 Kasičová Natália 9.B ZŠ J. Švermu, Humenné p. M. Taňkošová 10 6 10 10 36
3 Foľta Daniel 9.A ZŠ Komenského, Bardejov p. M. Onuščáková 10 6 10 9 35
3 Kulan Ľuboš 9.A ZŠ Pugačevova, Humenné p. J. Šubertová 10 5 10 10 35
Ďaľší úspešní riešitelia                  
5 Babják Ondrej 9. ZŠ Kukučínova, Vranov nad Topľou p. Ľ. Sabolová 10 5 9 10 34
5 Kostič Tomáš 9.A ZŠ Karpatská, Svidník p. J. Paňko 10 5 9 10 34
7 Bujdová Michaela 9.C ZŠ Wolkerova, Bardejov p. Ľ. Blahušiaková 10 4 10 9 33
7 Dinda Michal 9.D ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok p. L. Bobíková 10 3 10 10 33
7 Janiga Ladislav 9.B CZŠ Sabinov p.M. Loučková 10 5 8 10 33
7 Kostka Michal 9.A ZŠ Francisciho 1, Poprad p. A. Urbanová 10 5 9 9 33
7 Rusin Jerguš 9.A ZŠ Komenského, Poprad p. V. Masár 10 5 8 10 33
12 Belcák Rafael 9.C ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné p. L. Popíková 10 3 9 10 32
12 Böhmerová Monika 9.A ZŠ Hradné námestie, Kežmarok p. Matfijaková 10 2 10 10 32
12 Leličová Lucia 9.B ZŠ 1. mája. Snina p. Rošková 10 4 9 9 32
12 Vnenčák Ján 9.D ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok p. L. Bobíková 10 2 10 10 32
16 Ďuriš Slavomír 9.A ZŠ Francisciho 1, Poprad p. A. Urbanová 10 1 10 10 31
16 Majcher Filip 9. ZŠ Šrobárová, Prešov p. V. Guziová 10 1 10 10 31
16 Pánči Lukáš 9.A ZŠ Sídlisko II, Vranov p. M. Hermanovský 10 1 10 10 31
16 Vateha Marko David 9.A ZŠ Konštantínova, Stropkov p. A. Šlechtová 10 1 10 10 31
16 Jevčák Peter 9.A ZŠ Kudlovská, Humenné p. V. Ľubiščáková 10 1 10 10 31
21 Bončik Branislav 9.B ZŠ J. Švermu, Humenné p. M. Taňkošová 9 4 9 8 30
21 Filakovský Daniel Kvarta Gymnázium, Snina p.S. Ontkovič 10 5 10 5 30
21 Kovalský Tomáš 9.A ZŠ Komenského, Poprad p. V. Masár 10 2 10 8 30
21 Prokopová Patrícia 9.A ZŠ Pod Vinbargom, Bardejov p. J. Kravcová 10 1 10 9 30
25 Maňak Michal 9.D ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok p. L. Bobíková 9 2 8 10 29
25 Petrovič Matej 9.  ZŠ G. Haina, Levoča p. Kurilová 10 0 10 9 29
27 Petrík Michal 9.B ZŠ Kúpeľná, Prešov p. M. Brenišinová 10 1 8 9 28
28 Redžepovič Martin 9.A ZŠ Bystré, okr. Vranov nad Topľou p. Štefanko 10 0 10 6 26
29 Štefanišinová Simona 9.A ZŠ 8. mája,Svidník p. D. Kosťová 10 0 10 3 23
30 Jaklovský Miloš 9.B CZŠ Sabinov p. M. Loučková 10 3 7 2 22
30 Živčák Adam Kvarta Gymnázium T. Vansovej,Stará Ľubovňa p. Ľ. Semanová 2 1 10 9 22
32 Senajová Ivana 9.B CZŠ sv. Egídia, Bardejov p. P.  Miko 10 2 7 1 20
33 Bičejová Klára 9.A ZŠ Konštantínova, Stropkov  p. A. Šlechtová 10 0 0 5 15
Ďaľší riešitelia                  
  Roba Peter 9 ZŠ Komenského 113, Lipany   10 0 2 1 13
  Mohler Martin 9.C ZŠ Kúpeľná, Prešov   4 0 2 3 9
Úlohy opravila komisia v zložení:  dr.h.c.doc. PaedDr. V. Šebeň, PhD.
RNDr. K. Šterbáková, PhD.
podmienky úspešnosti: najmenej jedna úloha úspešná (min. 5 bodov) a celkovo najmenej 15 bodov
V Prešove 18.4.2011
dr.h.c.doc. PaedDr. V. Šebeň, PhD. dr.h.c.doc. PaedDr. V. Šebeň, PhD.
predseda súťažnej poroty Predseda KV FO