Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta humanitných a prírodných vied

Katedra fyziky

Jednota slovenských matematikov a fyzikov SAV

Mesto Prešov

 

Usporiadali pri príležitosti svetového roku fyziky 

medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu

 

Učiteľ prírodovedných predmetov na začiatku 21. storočia

Prešov

19. - 20. 1. 2006


Posledná aktualizácia: 25. 04. 2006